فهرست جامع خدمات ترجمه ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
زبان مبداء: زبان مقصد:
زمینه ها:
جستجوی عبارت (اختیاری):
Types:  گنجاندن کارهای ترجمه کتبی  گنجاندن کارهای ترجمه شفاهی  گنجاندن کارهای بالقوه
حالت جستجوی پیشرفته | مشاهده همه

زمان زبان ها جزئیات کار: اعلان شده توسط
وابستگی برون سپار
میانگین LWA برون سپار Likelihood of working again وضعیت
نخستین   قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی   آخرین
15:24
Jun 26
30 k chars; Real estate valuation for investment fund
Translation

نرم افزار: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 تماس مستقیم
15:05
Jun 26
Traducción inglés - castellano (España), unas 4000 palabras
Translation

کشور: اسپانیا
مختص اعضا
Professional member
No record
31
Quotes
15:05
Jun 26
Medical Translation, Dutch to English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
19
Quotes
14:57
Jun 26
Ungarisch - Deutsch, 40 Wörter, Allgemeines
Translation

Corporate member
LWA: 4.4 out of 5
عضو شرکتی
4.4 Past quoting deadline
14:54
Jun 26
1 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Bulgarian and Romanian
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No entries
تماس مستقیم
14:50
Jun 26
1 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Bulgarian and Romanian
Translation, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: S
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No entries
تماس مستقیم
14:45
Jun 26
1 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Bulgarian and Romanian
Translation, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No entries
تماس مستقیم
14:41
Jun 26
1 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Bulgarian and Romanian
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No entries
تماس مستقیم
14:39
Jun 26
Autenticazione di una traduzione di 3 documenti
Other: autenticazione

کشور: ایالات متحده آمریکا
گواهی: لازم
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
14:38
Jun 26
German >> Italian translation of 1 425 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
17
Quotes
14:32
Jun 26
Furniture and home accessories, 60k words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 تماس مستقیم
14:28
Jun 26
Two translation projects of Spanish-to-Japanese language pairs.
Translation

نرم افزار: Microsoft Word
Non logged in visitor
No record
تماس مستقیم
14:27
Jun 26
EN>AR (Saudi Arabia) LONDON - On site Medical Translator required
Translation

کشور: انگلستان
مختص اعضا تا 14:27
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
عضو شرکتی
4.9 تماس مستقیم
14:23
Jun 26
Searching linguists for long term cooperation for Icelandic and Norwegian
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No entries
تماس مستقیم
14:22
Jun 26
Groot veilingproject!
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 تماس مستقیم
14:22
Jun 26
Website translation for Swedish label
Translation

مختص اعضا تا 14:22
Logged in visitor
No record
3
Quotes
14:20
Jun 26
Machine Manual NL>EN, DE; 918words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
5
7
Quotes
14:19
Jun 26
7 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No entries
تماس مستقیم
14:18
Jun 26
210 Worte, Infoblatt zu Taschengeld
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
8
Quotes
14:14
Jun 26
DE>PT Translation
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 تماس مستقیم
14:13
Jun 26
On-site Vietnamese LQA Reviewer/ Tester in San Francisco
Checking/editing

کشور: ایالات متحده آمریکا
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 تماس مستقیم
14:09
Jun 26
2 زوج های بیشتر Переводчик_русский-figs/jpn/kor/zho_игры
Checking/editing
(بالقوه)

نرم افزار: MemoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 تماس مستقیم
14:08
Jun 26
1 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No entries
تماس مستقیم
14:06
Jun 26
Employment Contract - 5 pages - ca. 1485 words.
Translation, Checking/editing

کشور: انگلستان
گواهی: لازم
Professional member
No record
Past quoting deadline
14:05
Jun 26
zlecę pilne tłumaczenie z języka polskiego na j. angielski
Translation

Non logged in visitor
No record
Past quoting deadline
14:03
Jun 26
Audio device manual, 10K words, review
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 بسته
14:02
Jun 26
Operation and Maintenance Manual
Translation

کشور: لهستان
Blue Board outsourcer
4.9 بسته
14:02
Jun 26
Offenlegungsschrift, 5 pages
Translation

نرم افزار: Microsoft Word, Adobe Acrobat
Blue Board outsourcer
4.9
15
Quotes
14:00
Jun 26
Translations for cultural sector
Translation
(بالقوه)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Quotes
14:00
Jun 26
7 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No entries
تماس مستقیم
13:59
Jun 26
Regular German into Swiss French Pharmaceutical Translations
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
عضو شرکتی
5 تماس مستقیم
13:53
Jun 26
English - Croatian translators with experience in cardiology field
Translation
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 تماس مستقیم
13:52
Jun 26
7 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Scandinavia languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No entries
تماس مستقیم
13:43
Jun 26
Tradução de Certificados, 450 palavras, Português-Alemão (Suíça)
Translation

نرم افزار: Microsoft Word, Microsoft Excel
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
5
Quotes
13:40
Jun 26
Long-term collaboration with translators & proofreaders – Videogames and related
Translation, Checking/editing, Copywriting
(بالقوه)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 تماس مستقیم
13:36
Jun 26
Academic article proofreading, 5k words aprox, English native only
Checking/editing

کشور: اسپانیا
گواهی: لازم
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
13:35
Jun 26
7 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No record
تماس مستقیم
13:28
Jun 26
3 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No record
تماس مستقیم
13:28
Jun 26
Редактор с немецкого языка (автомобили)
Checking/editing

نرم افزار: SDL TRADOS, MemSource Cloud
کشور: اتحادیه روسیه
Blue Board outsourcer
4.7 تماس مستقیم
13:22
Jun 26
7 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No record
تماس مستقیم
13:18
Jun 26
7 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No record
تماس مستقیم
13:04
Jun 26
7 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Scandinavian languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No record
تماس مستقیم
12:54
Jun 26
7 زوج های بیشتر Searching linguists for long term cooperation from Scandinavia languages
Translation, Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(بالقوه)

نرم افزار: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
مختص اعضا
Corporate member
عضو شرکتی
No record
تماس مستقیم
12:48
Jun 26
Beglaubigte Übersetzung aus dem Chinesischen ins Deutsche
Translation

کشور: آلمان
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 تماس مستقیم
12:46
Jun 26
1 زوج های بیشتر traduzione manuale istruzioni di gioco da tavolo (fantasy/storico)
Translation

نرم افزار: SDL TRADOS
کشور: ایتالیا
گواهی: لازم
Non logged in visitor
No record
تماس مستقیم
12:34
Jun 26
Beglaubigte Urkundenübersetzungen
Translation

کشور: آلمان
Corporate member
LWA: 5 out of 5
عضو شرکتی
5 بسته
12:34
Jun 26
German into Norwegian, Birth certificate
Translation

مختص اعضا تا 12:34
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 تماس مستقیم
12:32
Jun 26
Italian into Norwegian, Certificate of criminal record, 300 words
Translation

مختص اعضا تا 12:32
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 تماس مستقیم
12:31
Jun 26
Übersetzung Teile einer Betriebsanleitung - Hydromat - 2,5k NoMatches, Trados
Translation

Corporate member
عضو شرکتی
No entries
14
Quotes
12:22
Jun 26
Betriebsanleitung Hyromat DE-BG, 8K NoMatches, Trados
Translation

Corporate member
عضو شرکتی
No entries
3
Quotes
نخستین   قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی   آخرین


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL Trados Studio 2017 Freelance
SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.
WordFinder
WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.