فهرست جامع خدمات ترجمه ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
ProZ.com site moderators
ProZ.com is moderated by a group of volunteers around the world. Moderators help to improve ProZ.com by enforcing adherence to site rules and guiding members to make the most of their ProZ.com experience.KudoZ Moderators

When contacting a moderator regarding a specific issue, observe the following:
  • Please contact only one moderator at a time
  • Check for the green icon to see which moderators are online
  • Contact preferably the moderator for the language pair in question
  • If there is no moderator for the specific pair, choose a linguistically similar pair (ex. for Vietnamese-French, choose somebody with French)
  • You may also contact site staff via support request

Language Pair Moderator Send email
صربی به اسپانیائی This moderator is offline Milena Čkripeska
بوسنیائی به اسپانیائی This moderator is offline Milena Čkripeska
کرواتی به اسپانیائی This moderator is offline Milena Čkripeska
فارسی به انگلیسی This moderator is offline Mahmoud akbari
عربی This moderator is offline Abdallah Ali
عربی به آلمانی This moderator is offline Murad AWAD
عربی به انگلیسی This moderator is offline Murad AWAD
عربی به انگلیسی This moderator is offline Abdallah Ali
عربی به ترکی This moderator is offline Murad AWAD
بلغاری This moderator is offline Kalinka Hristova
بلغاری به انگلیسی This moderator is offline Kalinka Hristova
بلغاری به انگلیسی This moderator is offline Pavel Tsvetkov
بلغاری به اسپانیائی This moderator is offline Kalinka Hristova
بلغاری به فرانسوی This moderator is offline Kalinka Hristova
بلغاری به پرتغالی This moderator is offline Kalinka Hristova
بلغاری به روسی This moderator is offline Kalinka Hristova
چینی به انگلیسی This moderator is offline Rita Pang
آلمانی به عربی This moderator is offline Murad AWAD
آلمانی به انگلیسی This moderator is offline Murad AWAD
آلمانی به گرجی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
آلمانی به ایتالیائی This moderator is offline Simone Catania
آلمانی به ژاپنی This moderator is offline Takeshi MIYAHARA
آلمانی به مقدونیه ای This moderator is offline Milena Čkripeska
آلمانی به روسی This moderator is offline Jarema
آلمانی به سوئدی This moderator is offline Mats Wiman
آلمانی به ترکی This moderator is offline Murad AWAD
آلمانی به اکراینی This moderator is offline Jarema
یونانی به انگلیسی This moderator is offline Rania Ioannou
انگلیسی به فارسی This moderator is offline Mahmoud akbari
انگلیسی به عربی This moderator is offline Murad AWAD
انگلیسی به عربی This moderator is offline Abdallah Ali
انگلیسی به بلغاری This moderator is offline Kalinka Hristova
انگلیسی به بلغاری This moderator is offline Pavel Tsvetkov
انگلیسی به چینی This moderator is offline David Lin
انگلیسی به آلمانی This moderator is offline Murad AWAD
انگلیسی به یونانی This moderator is offline Rania Ioannou
انگلیسی This moderator is offline NancyLynn
انگلیسی This moderator is offline Susana Magnani
انگلیسی به اسپانیائی This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
انگلیسی به اسپانیائی This moderator is offline Laureana Pavon
انگلیسی به اسپانیائی This moderator is offline eski
انگلیسی به اسپانیائی This moderator is offline Marco Ramón
انگلیسی به اسپانیائی This moderator is offline Susana Magnani
انگلیسی به اسپانیائی This moderator is offline Alberto Montpellier
انگلیسی به فارسی This moderator is offline Mahmoud akbari
انگلیسی به گرجی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
انگلیسی به مجاری Ildiko Santana
انگلیسی به اندونزیائی This moderator is offline Rosmeilan Siagian
انگلیسی به ایتالیائی This moderator is offline Rosanna Palermo
انگلیسی به ایتالیائی This moderator is offline Simone Catania
انگلیسی به ژاپنی This moderator is offline Takeshi MIYAHARA
انگلیسی به لیتوانیایی This moderator is offline Kristina Radziulyte
انگلیسی به مقدونیه ای This moderator is offline Milena Čkripeska
انگلیسی به نروژی This moderator is offline Per Bergvall
انگلیسی به لهستانی This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
انگلیسی به لهستانی This moderator is offline Kuba Kościelniak
انگلیسی به پرتغالی Send Instant Message through ProZ.com Matheus Chaud
انگلیسی به پرتغالی This moderator is offline Fernanda Rocha
انگلیسی به پرتغالی This moderator is offline Maria Castro
انگلیسی به پرتغالی This moderator is offline Jorge Rodrigues
انگلیسی به رومانیایی This moderator is offline Lucica Abil
انگلیسی به روسی This moderator is offline Natalie
انگلیسی به روسی This moderator is offline Margarita
انگلیسی به سوئدی This moderator is offline Mats Wiman
انگلیسی به سوئدی This moderator is offline Anna Herbst
انگلیسی به تایلندی This moderator is offline Prachya Mruetusatorn
انگلیسی به ترکی This moderator is offline Murad AWAD
انگلیسی به ترکی This moderator is offline Özgür Salman
انگلیسی به اکراینی This moderator is offline Myron Netchypor
اسپانیائی به صربی This moderator is offline Milena Čkripeska
اسپانیائی به بوسنیائی This moderator is offline Milena Čkripeska
اسپانیائی به کرواتی This moderator is offline Milena Čkripeska
اسپانیائی به بلغاری This moderator is offline Kalinka Hristova
اسپانیائی به انگلیسی This moderator is offline Laureana Pavon
اسپانیائی به انگلیسی This moderator is offline eski
اسپانیائی به انگلیسی This moderator is offline Alberto Montpellier
اسپانیائی This moderator is offline Laureana Pavon
اسپانیائی This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
اسپانیائی This moderator is offline Susana Magnani
اسپانیائی به گرجی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
اسپانیائی به ایتالیائی This moderator is offline Patricia Ferreira Larrieux
اسپانیائی به مقدونیه ای This moderator is offline Milena Čkripeska
اسپانیائی به لهستانی This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
اسپانیائی به پرتغالی This moderator is offline Jorge Rodrigues
اسپانیائی به روسی This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
اسپانیائی به صرب-کرواتی This moderator is offline Milena Čkripeska
اسپانیائی به سوئدی This moderator is offline Mats Wiman
فارسی به انگلیسی This moderator is offline Mahmoud akbari
فرانسوی به بلغاری This moderator is offline Kalinka Hristova
فرانسوی به انگلیسی This moderator is offline Yolanda Broad
فرانسوی به انگلیسی This moderator is offline NancyLynn
فرانسوی به انگلیسی This moderator is offline Susana Magnani
فرانسوی به اسپانیائی This moderator is offline Susana Magnani
فرانسوی به گرجی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
فرانسوی به ایتالیائی This moderator is offline Simone Catania
فرانسوی به لیتوانیایی This moderator is offline Kristina Radziulyte
فرانسوی به مقدونیه ای This moderator is offline Milena Čkripeska
فرانسوی به لهستانی This moderator is offline Natalie
فرانسوی به پرتغالی This moderator is offline Jorge Rodrigues
فرانسوی به رومانیایی This moderator is offline Lucica Abil
فرانسوی به روسی This moderator is offline Margarita
فرانسوی به روسی This moderator is offline Andriy Bublikov
فرانسوی به سوئدی This moderator is offline Mats Wiman
فرانسوی به اکراینی This moderator is offline Andriy Bublikov
گرجی به آلمانی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
گرجی به انگلیسی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
گرجی به اسپانیائی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
گرجی به فرانسوی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
گرجی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
گرجی به ایتالیائی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
گرجی به روسی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
مجاری به انگلیسی Ildiko Santana
مجاری Ildiko Santana
اندونزیائی به انگلیسی This moderator is offline Rosmeilan Siagian
ایتالیائی به آلمانی This moderator is offline Simone Catania
ایتالیائی به انگلیسی This moderator is offline Rosanna Palermo
ایتالیائی به انگلیسی This moderator is offline Simone Catania
ایتالیائی به اسپانیائی This moderator is offline Patricia Ferreira Larrieux
ایتالیائی به فرانسوی This moderator is offline Simone Catania
ایتالیائی به گرجی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ایتالیائی This moderator is offline Simone Catania
ایتالیائی به مقدونیه ای This moderator is offline Milena Čkripeska
ایتالیائی به لهستانی This moderator is offline Kuba Kościelniak
ایتالیائی به رومانیایی This moderator is offline Lucica Abil
ژاپنی This moderator is offline Takeshi MIYAHARA
لیتوانیایی به انگلیسی This moderator is offline Kristina Radziulyte
لیتوانیایی به فرانسوی This moderator is offline Kristina Radziulyte
لیتوانیایی This moderator is offline Kristina Radziulyte
مقدونیه ای به آلمانی This moderator is offline Milena Čkripeska
مقدونیه ای به انگلیسی This moderator is offline Milena Čkripeska
مقدونیه ای به اسپانیائی This moderator is offline Milena Čkripeska
مقدونیه ای به فرانسوی This moderator is offline Milena Čkripeska
مقدونیه ای به ایتالیائی This moderator is offline Milena Čkripeska
نروژی به انگلیسی This moderator is offline Per Bergvall
عثمانی به عربی This moderator is offline Murad AWAD
عثمانی به انگلیسی This moderator is offline Murad AWAD
لهستانی به انگلیسی This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
لهستانی به انگلیسی This moderator is offline Kuba Kościelniak
لهستانی به اسپانیائی This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
لهستانی به فرانسوی This moderator is offline Natalie
لهستانی به لیتوانیایی This moderator is offline Kristina Radziulyte
لهستانی This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
لهستانی This moderator is offline Kuba Kościelniak
لهستانی به روسی This moderator is offline Natalie
پرتغالی به بلغاری This moderator is offline Kalinka Hristova
پرتغالی به انگلیسی Send Instant Message through ProZ.com Matheus Chaud
پرتغالی به انگلیسی This moderator is offline Fernanda Rocha
پرتغالی به انگلیسی This moderator is offline Maria Castro
پرتغالی به انگلیسی This moderator is offline Jorge Rodrigues
پرتغالی This moderator is offline Fernanda Rocha
پرتغالی This moderator is offline Maria Castro
رومانیایی به ایتالیائی This moderator is offline Lucica Abil
رومانیایی This moderator is offline Lucica Abil
روسی به بلغاری This moderator is offline Kalinka Hristova
روسی به آلمانی This moderator is offline Jarema
روسی به انگلیسی This moderator is offline Margarita
روسی به اسپانیائی This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
روسی به فرانسوی This moderator is offline Andriy Bublikov
روسی به گرجی This moderator is offline Maya Gorgoshidze
روسی به لهستانی This moderator is offline Natalie
روسی This moderator is offline Jarema
روسی This moderator is offline Andriy Bublikov
روسی به اکراینی This moderator is offline Jarema
صرب-کرواتی به اسپانیائی This moderator is offline Milena Čkripeska
سوئدی به آلمانی This moderator is offline Mats Wiman
سوئدی به انگلیسی This moderator is offline Mats Wiman
سوئدی به انگلیسی This moderator is offline Anna Herbst
سوئدی به اسپانیائی This moderator is offline Mats Wiman
سوئدی به فرانسوی This moderator is offline Mats Wiman
سوئدی This moderator is offline Mats Wiman
سوئدی به اکراینی This moderator is offline Jarema
تایلندی به انگلیسی This moderator is offline Prachya Mruetusatorn
ترکی به عربی This moderator is offline Murad AWAD
ترکی به آلمانی This moderator is offline Murad AWAD
ترکی به انگلیسی This moderator is offline Murad AWAD
ترکی به انگلیسی This moderator is offline Özgür Salman
اکراینی به آلمانی This moderator is offline Jarema
اکراینی به انگلیسی This moderator is offline Myron Netchypor
اکراینی به فرانسوی This moderator is offline Andriy Bublikov
اکراینی به روسی This moderator is offline Jarema
اکراینی This moderator is offline Jarema