فهرست جامع خدمات ترجمه ProZ.com
 The translation workplace
Ideas

Student directory

A listing of ProZ.com student members.

Member Information
Yaolee Chen (ایالات متحده آمریکا)
Language pairs
انگلیسی به چینی
چینی

Specialty: دولت / سیاست

KudoZ points: 0
Antonio Bardawil (ایالات متحده آمریکا)
Language pairs
اسپانیائی به انگلیسی
انگلیسی به اسپانیائی
... KudoZ points: 0
Eva Vodopija (کرواسی)
Language pairs
کرواتی به انگلیسی
انگلیسی به کرواتی
...
Specialty: زیست شناسی (فن آوری، شیمی، میکرو)

KudoZ points: 0
LMD22 (انگلستان)
Language pairs
فرانسوی به انگلیسی
اسپانیائی به انگلیسی

Specialty: عمومی / مکالمات / تبریکات / نامه ها

KudoZ points: 0
Antonio Valle (مکزیک)
Language pairs
اسپانیائی به آلمانی
آلمانی به اسپانیائی
...
Specialty: کامپیوتر: سخت افزار

KudoZ points: 0