فهرست جامع خدمات ترجمه ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
ProZ.com exchange
بخش تبادل سایت پروز سیستمی است که کاربران و اعضاء می‌توانند از آن برای ارائه و درخواست کتاب، آموزش زبان، آموزش نرم‌افزارهای کمک مترجم، راهنمایی در مورد مسافرت و موارد دیگر، استفاده کنند.

فیلتر کردن پیشنهادها و درخواست‌های فعال
نوعکالا یا خدمات
کشور
وازگان کلیدی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی   آخرین
Posted شرح محل تماس
Jun 14 درخواست - درس‌های زبان
lekcji jezyka wloskiego
  polska almacarle
Jun 13 پیشنهاد - نرم‌افزارهای کمک ترجمه رایانه‌ای
Projetex 9 - 2 workstations
   Verizia - Top Translations
Jun 12 پیشنهاد - نرم‌افزارهای کمک ترجمه رایانه‌ای
Projetex 9
  Paris Margarita Pavón-Mestras
Jun 8 درخواست - آموزش نرم‌افزار کمک مترجم
Traductrice pratiquant couramment DéjàVu cherche tutorat Trados (dont Workgroup si possible) sur Paris ou régions voisines
  Paris ou région ouest laure claesen
Jun 2 درخواست - تعلیم
Mentor in eng-spa/spa-eng/fr-spa translations
   Katherine Coelho
Jun 2 پیشنهاد - درس‌های زبان
Spanish Language Tuition- DELE exam preparation
  Villa Mercedes Maria Luna
May 26 درخواست - نرم‌افزارهای کمک ترجمه رایانه‌ای
SDL Trados Studio Freelance Lisence
   Trude Kristin Bah
May 25 پیشنهاد - کتاب‌ها
Tajik - Russian dictionary
  Glasgow Samantha Payn
May 20 درخواست - تعلیم
Request - mentoring
   Emma Tanaka
May 7 درخواست - تعلیم
English / Spanish - Portuguese
  Rio de Janeiro Leandro_RJ
May 3 درخواست - تعلیم
Looking for a French to Swedish mentor
   Ulrika Smedberg
May 2 درخواست - تعلیم
Seeking English Spanish mentor
   Andrea Rosa
Apr 16 پیشنهاد - کتاب‌ها
Dictionaries - KZ>EN (Cyrilllic edn.) and TJ>RU
  Glasgow Samantha Payn
Apr 16 درخواست - تعلیم
Demande de mentorat
  Québec Virginie Lucas
Apr 13 پیشنهاد - کتاب‌ها
Wörterbücher Spanisch & Französisch
  Linz, Oberösterreich martina1974
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی   آخرین