New job posting form available (beta)
Try out a new, streamlined job posting form.

Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

قبلاً ثبت نام کرده اید؟ هم اکنون وارد سیستم شوید
هنوز ثبت نام نکرده اید؟ لطفاً قبل از اعلان، ثبت نام نمایید.

Job type
*  یک زمینه الزامی را نشان میدهد.
اطلاعات تماس شما
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* نام کوچک
* نام خانوادگی
* نمایندگی
URL  
گنجاندن http://
* آدرس ایمیل  
* نشانی  
* شهر  
ایالت/ناحیه/استان  
* کد پستی  
* کشور  
* شماره تلفن  
قالب ترجیحی: ‎‏123 داخلی 12345678 (کد ناحیه/شهر) کد کشور+
شماره فکس  
قالب ترجیحی: ‎‏123 داخلی 12345678 (کد ناحیه/شهر) کد کشور+


جزئیات کار شما

COVID-related jobs are given more visibility. Please check this option only if your project includes content related to the COVID outbreak.
* خدمات لازم
Other service:
* عنوان Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* جزئیات کار / پروژه
هر چه اطلاعات دقیق تر و جزئی تری در مورد کار/پروژۀ خود ارائه دهید، ارائه دهندگان راحت تر می توانند اعلان کار شما را ارزیابی کنند و پاسخ دهند.
بحث:
 • موضوع متن
 • متون مبداء
 • مراجع مفید
 • صفحه آرایی
 • ترتیب زمانی پروژه
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* زبان ها
زبان(های) مبداء
زبان(های) مقصد
    
You can choose up to 12 language pairs.
گونه های زبانی:
لطفاً گونه های زبانی مورد نیاز را برای زبان(های) مقصد توصیف کنید.
* Subject field
*  Other field - please specify
مثال ها: میکروب شناسی، اخلاق/ژنتیک
متن نمونه
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.حجم
برای مشخص کردن محل هزارگان، از کاما (,) یا نقطه (.) استفاده نکنید.
بر مبنای مفروضات شرکت؟
قالب مبداء
یادداشت های قالب مبداء
قالب تحویل
یادداشت های قالب تحویل
* مهلت ارائه پیشنهاد The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: Apr 11 00:59 GMT
* مهلت تحویل The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: Apr 11 00:59 GMT
نشانی اینترنتی که این کار در آن شرح داده شده است


الزامات ارائه دهنده خدمات (اختیاری)
در اینجا میتوانید اعلان کار خود را به متخصصانی هدایت کنید که معیارهای زیر را برآورده می سازند. انتخاب «ترجیحی» بدین معناست که همه میتوانند برای کار شما پیشنهاد قیمت بدهند، اما معیارهای ترجیحی شما برای متخصصان نمایش داده خواهد شد. انتخاب «لازم» بدین معناست که فقط متخصصانی که معیارهای مشخص شده را برآورده می سازند میتوانند برای این کار پیشنهاد بدهند.

وارد کردن ترجیحات یا الزامات ارائه دهنده خدمات، ارزیابی طرفین ذینفع را (هنگام دریافت پیشنهادات قیمت از طریق ProZ.com) ساده تر خواهد ساخت.
تخصص
* توجه: متخصصان باید حداقل یکی از زمینه های عمومی انتخاب شده را برای برآورده ساختن این معیار، مشخص سازند
زمینه های خاص
* توجه: متخصصان باید حداقل یکی از زمینه های خاص انتخاب شده را برای برآورده ساختن این معیار، مشخص سازندبرای انتخاب بیش از یک ضابطه خاص، دکمه CTRL را پایین نگه دارید.
مدارک تحصیلی تخصصی info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
نرم افزار
* توجه: متخصصان باید حداقل یکی از نرم افزارهای انتخاب شده را برای برآورده ساختن این معیار، مشخص سازند

اگر با این برنامه ها آشنایی ندارید، برنامه ای را انتخاب نکنید.


      
محل info
فقط زمانی استفاده کنید که ارائه دهندگان خدمات بایستی در یک کشور خاص ساکن باشند.
زبان بومی info
انتخاب "زبان مقصد" این ترجیح یا شرط لازم را بر همۀ زبان های مقصد انتخابی کار شما اعمال می کند.
الزامات دیگر ارائه دهنده خدمات
لحاظ کردن الزام:
 • تعداد سال تجربه
 • دانش در زمینه
 • مراجع
این کار به اعضای (پولی) ProZ.com محدود شود؟
محدود کردن یک کار به اعضای پولی، باعث دریافت پیشنهادات قیمت کمتری میشود.
اجازه دادن پیشنهاد قیمت از
Allow quotes from students for this job


متفرقه
روش تماس info
کد ردیابی info
آیا این کار توسط یک گروه غیر انتفاعی سرمایه گذاری شده است؟  
(FAQ)


توجه: این فرم برای اعلان کارهای مرتبط با زبان ارائه میشود. استفاده از این فرم برای هر منظور دیگر ممنوع است.

قبل از ادامه، لطفاً پرسشهای متداول اعلان کار را مطالعه نمایید. با استفاده از این فرم، موافقت خود با قوانین شرح داده شده در اینجا را نشان میدهید.

اعلان کننده های کار میتوانند به بلوبرد اضافه شوند. بلوبرد، یک پایگاه داده های کامل و قابل جستجو از ورودی های اعمال شده توسط کاربران ProZ.com درباره برون سپارها، همراه با مشخصات برون سپار میباشد.Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

ارائه دهندگان را با استفاده از فهرست پیدا کنید »
Find providers using TM-Town's new Nakōdo translator search engine »

Why post on ProZ.com?
 • Receive quotes from professional translators from around the world
 • It's 100% free
 • ProZ.com is the world's largest community of translators and interpreters

Your current localization setting

فارسی

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • جستجوی عبارت
 • کارها
 • مجامع بحث و گفتگو
 • Multiple search