ابزارها


خلاصه ای از ابزارهای موجود در ProZ.com


صدور فاکتور برای مترجمان

به آسانی به صورت آنلاین فاکتور ایجاد کنید، آن را بفرستید و رهگیری کنید.


خرید گروهی مترجم (TGB)

TGB ابزاری است که به مترجمان این فرصت را می دهد که ابزارهای CAT و سایر نرم افزارها را به صورت گروهی با قیمتی پایین تر بخرند و صرفه جویی قابل توجه از طریق خرید گروهی را تجربه کنند.


محاسبه گر نرخ ها

این ابزار بر اساس فرضیاتی که وارد کرده اید، نرخ متوسطی که باید به مشتریان خود بدهید تا درآمد مورد نظر خود را کسب کنید محاسبه می کند. در نظر داشته باشید که در هر بازار یا حوزه تخصصی، نرخ های جاری ممکن است بالاتر باشد.


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


نرخ های اجتماع

اطلاعات کل نرخ های ProZ.com را مشاهده کنید، یا نرخ های خودتان را محاسبه نمایید.


تبدیل کننده واحد

اطلاعات کل نرخ های ProZ.com را مشاهده کنید، یا نرخ های خودتان را محاسبه نمایید.

واحدهای دما (سلسیوس و فارنهایت)، مسافت (فوت، متر، غیره) و غیره را تبدیل می کند.نمای کلی سایت

نگاهی سریع به قابلیت های موجود در ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • جستجوی عبارت
  • کارها
  • مجامع بحث و گفتگو
  • Multiple search