Member activities


اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های عضو در ProZ.com.


رویدادهای آنلاین و آفلاین

جلسات آموزشی آنلاین و آفلاین ProZ.com یک آموزش حرفه ای را به مترجمان، مترجمان شفاهی و سایر افراد فعال در صنعت ترجمه ارائه می کند. این جلسات از سوی افراد متخصص و مجرب در زمینه های کاری مختلف ارائه می شود.


رقابت های ترجمه

یک راه جذاب برای استراحت و فاصله گرفتن از روزمرگی و آزمودن - و بهبود - توانایی هایتان با همکارانتان


شبکه متخصصین (PRO) تایید شده

شبکه متخصصین (PRO) تایید شده ProZ.com یک حرکت ابتکاری جدید از سوی اجتماع ProZ.com است، که هدف آن شناسایی شرکت های ترجمه و مترجمان ذی صلاح فعال در زوج زبان های مختلف، و ارائه فرصت برای ایجاد شبکه و همکاری در محیطی است که متخصصین برجسته در آن فعالیت می کنند. کسانی که در این برنامه پذیرفته شوند عنوان و نشان "متخصصین (PRO) تایید شده ProZ.com" را کسب می کنند، که می توانند آن را در صورت تمایل در صفحات پروفایل و هر جای دیگر داخل یا خارج از وب سایت ProZ.com نمایش دهند.


مجامع بحث و گفتگوی حرفه ای

مجمع های ProZ.com یک فضای آزاد بحث و گفتگو برای کاربران ProZ.com است تا درباره موضوعات مورد علاقه بین خودشان در یک قالب نسبتا غیر ساخت یافته بحث کنند.


برنامه مربی گری

برنامه آموزشی پروز طرحی ابتکاری است که به اعضای دارای عضویت کامل این امکان را می دهد تا با سایر اعضایی ملاقات کنند که جهت شرکت در دوره کارآموزی توانایی کافی را کسب کرده اند.سایر فعالیت ها


مشاهده فیلم های مرتبط با ترجمه

برنامه آموزشی پروز طرحی ابتکاری است که به اعضای دارای عضویت کامل این امکان را می دهد تا با سایر اعضایی ملاقات کنند که جهت شرکت در دوره کارآموزی توانایی کافی را کسب کرده اند.

فیلم های مرتبط با ترجمه مانند وبینارها، آموزش های خصوصی، جلسات آموزشی، ویدیو کنفرانس ها و غیره.نمای کلی سایت

نگاهی سریع به قابلیت های موجود در ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • جستجوی عبارت
  • کارها
  • مجامع بحث و گفتگو
  • Multiple search