شبکه راهنمای ترجمه کودوز™


کودوز™ به کاربران ProZ.com این امکان را می دهد که در ترجمه واژگان دشوار به رایگان به یکدیگر، و میهمانان کمک کنند


آیا در ترجمه یک واژه دشوار با مشکل مواجه شده اید؟ یک سوال کودوز ارسال کنید

برای دریافت کمک برای ترجمه یک واژه یا عبارت کوتاه، یک سوال کودوز ارسال کنید و متن، زبان مقصد مورد نظر، و سایر اطلاعات اختیاری را ارائه نمایید. بعد از ارسال سوال، کاربران ProZ.com ترجمه های پیشنهادی را به همراه توضیح، و بعضا مرجع ارائه می کنند.

صبر کردن برای پاسخ ها، انتخاب مفیدترین پاسخ

برای دریافت کمک برای ترجمه یک واژه یا عبارت کوتاه، یک سوال کودوز ارسال کنید و متن، زبان مقصد مورد نظر، و سایر اطلاعات اختیاری را ارائه نمایید. بعد از ارسال سوال، کاربران ProZ.com ترجمه های پیشنهادی را به همراه توضیح، و بعضا مرجع ارائه می کنند.

پرسش و پاسخ برگزیده بایگانی می شوند

پرسش و ترجمه پیشنهاد شده ذخیره می شوند و از آن پس برای همه افراد در دسترس هستند.


نمای کلی سایت

نگاهی سریع به قابلیت های موجود در ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • جستجوی عبارت
  • کارها
  • مجامع بحث و گفتگو
  • Multiple search