فهرست جامع خدمات ترجمه ProZ.com
 The translation workplace
Ideas

مترجمان Chinese to German Art/Literary: فهرست مترجمان و مترجمان شفاهی

روش جایگزین: Post this search as a job


Current search

زبان‌ها


تخصص

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

محل


مدرک تحصیلی & نرم افزار


سایرتبلیغات متنی فهرست
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

PDF Translation - the Easy Way

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »
SDL Trados Studio 2017 Freelance

The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »

Lists
چینی به آلمانی (697) » Art/Literary (2691) » This search (211)

عضو ProZ.com (16): 1
غیر عضو (195): 1 2 3 4 5
بعدی
  عضو ProZ.com زبان مادری/کشور درباره ستون زبانهای مادری / کشور نرم افزار کمک مترجم درباره ستون نرم افزارهای کمک مترجم تجربهدرباره این ستون
امتیازات حرفه ای کودوزدرباره ستون کودوز
Blandina Broesicke - چینی به آلمانی translator
Blandina Broesicke Identity Verifiedنمایش تقویم وقت آزادامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
10+ years passion for language

Local time: 16:02
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
  ProZ.com 11 سالها
در حال کار 14 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
7 در زوج زبان
Nikolas Scheuer - ژاپنی به آلمانی translator
Nikolas Scheuer Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 16:02
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 8 سالها
در حال کار 7 سالها
0 در رشته
8 در زوج زبان
Manuel Zellweger - چینی به آلمانی translator
Manuel Zellweger Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Connecting East and West
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
چین
بله ProZ.com 3 سالها
در حال کار 8 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
Egmont Schröder - چینی به آلمانی translator
Egmont Schröder Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
ZH-DE and EN-DE translations

Local time: 16:02
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 3 سالها 
در حال کار 3 سالها
گواهی نامه های تاییدشده
0 در رشته
0 در زوج زبان
Regula Trauffer - چینی به آلمانی translator
Regula Trauffer Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Independent linguist
ph: +41 (0)81 822 10 21
Local time: 16:02
 ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
سوئیس
بله ProZ.com 6 سالها
در حال کار 20 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
Volker Morbach - چینی به آلمانی translator
Volker Morbach Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
"dichter am text"
  ارسال نامه ی نمایه 
DEU/DEU
چین
بله ProZ.com 8 سالها
در حال کار 7 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
martina hasse - چینی به آلمانی translator
martina hasse Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
reliable high quality
ph: +49 40 577312
Local time: 16:02
 ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 10 سالها
در حال کار 29 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
Rebecca Rosenthal - انگلیسی به آلمانی translator
Rebecca Rosenthal Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
German Copywriter and Translator

Local time: 16:02
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 3 سالها 
در حال کار 8 سالها
گواهی نامه های تاییدشده
0 در رشته
0 در زوج زبان
Sayneb  - عربی به آلمانی translator
Sayneb Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Passion for language

Local time: 16:02
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 10 سالها
در حال کار 11 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
Günter Whittome - چینی به آلمانی translator
Günter Whittome Identity Verifiedنمایش تقویم وقت آزادامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Chinese-German/English Translator

Local time: 22:02
  ارسال نامه ی نمایه 
DEU/ENG
تایوان
بله ProZ.com 15 سالها
در حال کار 26 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
Han Zhang - چینی به آلمانی translator
Han Zhang Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
High quality, enthusiasm of translation

Local time: 22:02
 ارسال نامه ی نمایه 
چینی
چین
بله ProZ.com 0 سالها 
در حال کار 6 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
yoyocandy امروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 22:02
 ارسال نامه ی نمایه 
چینی
چین
بله ProZ.com 0 سالها
در حال کار 2 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
Dan Lu-Koch - آلمانی به چینی translator
Dan Lu-Koch Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Translation + DTP

Local time: 16:02
  ارسال نامه ی نمایه 
چینی
آلمان
بله ProZ.com 9 سالها 81(6)
در حال کار 12 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
Hanjing - آلمانی به چینی translator
Hanjing Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Accuracy, quality and punctuality

Local time: 16:02
  ارسال نامه ی نمایه 
چینی
هلند
بله ProZ.com 4 سالها  20(2)
در حال کار 9 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
Asian Trust - انگلیسی به ارمنی translator
Asian Trust نمایش تقویم وقت آزادامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Making Communication Simple
ph: +84862719291
Local time: 21:02
  ارسال نامه ی نمایه 
JPN/CHI
ویتنام
بله ProZ.com 1 سال
در حال کار 11 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
Thomas Godber - چینی به انگلیسی translator
Thomas Godber Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Expert in Chinese, English and German

Local time: 15:02
 ارسال نامه ی نمایه 
انگلیسی
انگلستان
  ProZ.com 4 سالها
در حال کار 23 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
Kathrin Hirth - چینی به آلمانی translator
Kathrin Hirth Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Denke positiv oder denke gar nicht!

Local time: 22:02
 ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
تایوان
  ProZ.com 8 سالها
در حال کار 12 سالها
4 در رشته
4 در زوج زبان
Bjoern Szesni - چینی به آلمانی translator
Bjoern Szesni Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 16:02
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 11 سالها
در حال کار 13 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
4 در زوج زبان
 
Philipp Niemeier امروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 16:02
 ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
  ProZ.com 0 سالها
 
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
MiriamXiaomeng امروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
 ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 0 سالها
در حال کار 4 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
RLey - چینی به آلمانی translator
RLey امروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
 ارسال نامه ی نمایه 
DEU/DEU
آلمان
  ProZ.com 0 سالها
 
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
popo5005 امروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
 ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
سایر کشورها
  ProZ.com 0 سالها
در حال کار 7 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
Frau_Lenz امروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
 ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
چین
بله ProZ.com 2 سالها
 
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
Brahmsomator Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 16:02
 ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
  ProZ.com 2 سالها
 
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
Burkhard_Lee امروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 16:02
 ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
  ProZ.com 2 سالها
در حال کار 12 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
عضو ProZ.com (16): 1
غیر عضو (195): 1 2 3 4 5
بعدی