فهرست جامع خدمات ترجمه ProZ.com
 The translation workplace
Ideas

مترجمان Chinese to German Tech/Engineering: فهرست مترجمان و مترجمان شفاهی

روش جایگزین: Post this search as a job


Current search

زبان‌ها


تخصص

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

محل


مدرک تحصیلی & نرم افزار


سایرتبلیغات متنی فهرست
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

Anycount & Translation Office 3000

Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
memoQ translator pro

Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »

Lists
چینی به آلمانی (697) » Tech/Engineering (10153) » This search (226)

عضو ProZ.com (31): 1 2
غیر عضو (195): 1 2 3 4 5
بعدی
Results (226): 31 members | non-members
نمایش امتیازات 1 - 25
  عضو ProZ.com زبان مادری/کشور درباره ستون زبانهای مادری / کشور نرم افزار کمک مترجم درباره ستون نرم افزارهای کمک مترجم تجربهدرباره این ستون
امتیازات حرفه ای کودوزدرباره ستون کودوز
Verena Li - فرانسوی به آلمانی translator
Verena Li Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Kompetent und zuverlässig
ph: 02131 - 5397179
Local time: 16:04
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 10 سالها
در حال کار 13 سالها
گواهی نامه های تاییدشده
4 در رشته
23 در زوج زبان
Nikolas Scheuer - ژاپنی به آلمانی translator
Nikolas Scheuer Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 16:04
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 8 سالها
در حال کار 7 سالها
4 در رشته
8 در زوج زبان
Inga Jakobi - چینی به آلمانی translator
Inga Jakobi Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Graduate Technical Translator
ph: +49 (0)159 04435168
Local time: 16:04
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 13 سالها 46(11)
در حال کار 11 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
1 در رشته
1 در زوج زبان
Blandina Broesicke - چینی به آلمانی translator
Blandina Broesicke Identity Verifiedنمایش تقویم وقت آزادامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
10+ years passion for language

Local time: 16:04
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
  ProZ.com 11 سالها
در حال کار 14 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
7 در زوج زبان
Matthias Meurer - چینی به آلمانی translator
Matthias Meurer Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
If not now, when?

Local time: 16:04
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 1 سال
در حال کار 6 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
TransCapital DC Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 16:04
 ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 2 سالها
در حال کار 5 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
Manuel Zellweger - چینی به آلمانی translator
Manuel Zellweger Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Connecting East and West
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
چین
بله ProZ.com 3 سالها
در حال کار 8 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
Egmont Schröder - چینی به آلمانی translator
Egmont Schröder Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
ZH-DE and EN-DE translations

Local time: 16:04
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 3 سالها 
در حال کار 3 سالها
گواهی نامه های تاییدشده
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
J Papenbrock Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Sie lesen den Unterschied.

Local time: 16:04
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 3 سالها
در حال کار 23 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
Andrea El-Rifaai Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 16:04
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 7 سالها
در حال کار 22 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
pewoma - انگلیسی به آلمانی translator
pewoma امروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
 ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
سنگاپور
بله ProZ.com 0 سالها
در حال کار 3 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
Sayneb  - عربی به آلمانی translator
Sayneb Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Passion for language

Local time: 16:04
  ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 10 سالها
در حال کار 11 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
Karin Tief - آلمانی به انگلیسی translator
Karin Tief امروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 16:04
 ارسال نامه ی نمایه 
آلمانی
آلمان
بله ProZ.com 11 سالها
در حال کار 20 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
Günter Whittome - چینی به آلمانی translator
Günter Whittome Identity Verifiedنمایش تقویم وقت آزادامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Chinese-German/English Translator

Local time: 22:04
  ارسال نامه ی نمایه 
DEU/ENG
تایوان
بله ProZ.com 15 سالها
در حال کار 26 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
Han Zhang - چینی به آلمانی translator
Han Zhang Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
High quality, enthusiasm of translation

Local time: 22:04
 ارسال نامه ی نمایه 
چینی
چین
بله ProZ.com 0 سالها 
در حال کار 6 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
Carlis Hsu - انگلیسی به چینی translator
Carlis Hsu Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
For the well-being of mankind

Local time: 10:04
  ارسال نامه ی نمایه 
ENG/CHI
ایالات متحده آمریکا
بله ProZ.com 7 سالها
در حال کار 14 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
yoyocandy امروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 22:04
 ارسال نامه ی نمایه 
چینی
چین
بله ProZ.com 0 سالها
در حال کار 2 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
Chunying Fan Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
staatlich geprüfte Übersetzerin

Local time: 16:04
 ارسال نامه ی نمایه 
چینی
آلمان
  ProZ.com 1 سال
در حال کار 7 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
Lang4all امروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 15:04
 ارسال نامه ی نمایه 
ENG/DEU
انگلستان
بله ProZ.com 2 سالها
در حال کار 10 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
Li Jia Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است

Local time: 16:04
 ارسال نامه ی نمایه 
چینی
آلمان
بله ProZ.com 4 سالها
در حال کار 5 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
Dan Lu-Koch - آلمانی به چینی translator
Dan Lu-Koch Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Translation + DTP

Local time: 16:04
  ارسال نامه ی نمایه 
چینی
آلمان
بله ProZ.com 9 سالها 81(6)
در حال کار 12 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
hagen wu - آلمانی به چینی translator
hagen wu Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Zuverlässig + Tüchtig seit 1988
ph: 13380063823
Local time: 22:04
  ارسال نامه ی نمایه 
CHI/CHI
چین
بله ProZ.com 9 سالها 
در حال کار 21 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
Hanjing - آلمانی به چینی translator
Hanjing Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Accuracy, quality and punctuality

Local time: 16:04
  ارسال نامه ی نمایه 
چینی
هلند
بله ProZ.com 4 سالها  20(2)
در حال کار 9 سالها
گواهی نامه های گزارش شده
0 در رشته
0 در زوج زبان
 
gendi scaife Identity Verifiedامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
Translation, Interpreting and Training

Local time: 16:04
  ارسال نامه ی نمایه 
چینی
آلمان
بله ProZ.com 9 سالها
در حال کار 14 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
Aspen Global - چینی به انگلیسی translator
Aspen Global نمایش تقویم وقت آزادامروز آنلاین نبوده، و یا وضعیت آن لاین بودن در حالت مخفی است
You Run Business We Run Words
ph: +886(4)2535-6441
Local time: 22:04
  ارسال نامه ی نمایه 
چینی
تایوان
بله ProZ.com 10 سالها
در حال کار 29 سالها
0 در رشته
0 در زوج زبان
عضو ProZ.com (31): 1 2
غیر عضو (195): 1 2 3 4 5
بعدی