فهرست جامع خدمات ترجمه ProZ.com
 The translation workplace
Ideas

Translation in ایالات متحده آمریکا

Freelance translators and translation companies

آمریکا صنعت ترجمه بزرگ و رو به پیشرفتی دارد. بازار آمریکا بزرگتر از سایر کشورهاست و بسیاری از شرکت های بزرگ ترجمه در آمریکا نیز مستقر هستند. همچنین مترجمان فریلنسر و مستقل بسیار زیادی در آمریکا ساکن هستند.

چندین هزار متخصص عضو "انجمن مترجمان آمریکا" هستند که صدور گواهی و تبلیغ این حرفه را ارائه می دهد.

مجمع ProZ.com در آمریکا یکی از بزرگترین مجمع های ترجمه است. تاکنون بیش از 100 گردهمایی و رویداد در سرتاسر این کشور برگزار شده است.


Contribute information about the translation industry in ایالات متحده آمریکا »


ProZ.com members in ایالات متحده آمریکاTranslation associations and schools in ایالات متحده آمریکا

SchoolGallaudet University, Department of Interpretation
SchoolAmerican University
AssociationSaint Louis Translators and Interpreters Network
SchoolOhio State University, Department of Slavic and East European Languages and Literatures
SchoolUniversity of California at San Diego - Extension, Professional Certificate in Translation & Interpretation
AssociationAssociation of Translators and Interpreters of Florida
AssociationEducational Testing Service - TOEFL
SchoolNew York University - School of Continuing and Professional Studies
SchoolKennesaw State University
SchoolCity University of New York (Hunter College)

More translator associations in ایالات متحده آمریکا »
More translator schools in ایالات متحده آمریکا »


Upcoming and past ProZ.com events in ایالات متحده آمریکا

Powwow ایالات متحده آمریکا - Hallandale Jul 8
Powwow ایالات متحده آمریکا - Philadelphia Jun 1
Powwow ایالات متحده آمریکا - San Jose May 4
Powwow ایالات متحده آمریکا - Morro Bay Apr 25
Powwow ایالات متحده آمریکا - Aventura Apr 23
Powwow ایالات متحده آمریکا - Oakland Apr 22
Powwow ایالات متحده آمریکا - Boston Mar 11
Powwow ایالات متحده آمریکا - Fort Lauderdale Feb 18
Powwow ایالات متحده آمریکا - Washington D.C. Dec 1, 2016
Powwow ایالات متحده آمریکا - Los Angeles Sep 22, 2016

More translation conferences in ایالات متحده آمریکا »
More translator trainings in ایالات متحده آمریکا »
More powwows in ایالات متحده آمریکا »


Recent discussions in forums relevant to ایالات متحده آمریکا

-Possible/common to start translating before Masters degree?
-How to find direct clients?
-Is it hard to get hired for freelance projects
-How can I make myself noticed
-Beginner tips to gain practical experience
-Starting something new
-Best way to gain experience / Find a mentor
-Sample translation services agreement and purchase order — please leave your comments to improve
-Starting out: How to specialise in Education and Pedagogy
-Moving to another country - Is it bad for business?

More in Getting established

ایالات متحده آمریکا vital statistics
Flag
Time now
(Washington)
04:45 EDT (GMT-4)

(4 hrs behind you)
Official languageانگلیسی

Largest citiesNew York, Los Angeles, Chicago, Washington, San Francisco, Dallas, Philadelphia
CurrencyU. S. dollars (USD)
Calling code+1


کاربران ProZ.com در ایالات متحده آمریکا
اکنون وارد شده اید15
مترجمین63791
مترجمان شفاهی37472
شرکت‌های ترجمه4162
کارفرماهای مشهور در ایالات متحده آمریکا
translationdepartment / TTD inc / The Translation Department, Inc.
(Avg. LWA 5 out of 5, 380 مدخل ها)
TermTron
(Avg. LWA 5 out of 5, 247 مدخل ها)
A-A Language Services, LLC. / Asian American Media Group, Inc.
(Avg. LWA 5 out of 5, 176 مدخل ها)
Small World Language Services
(Avg. LWA 5 out of 5, 164 مدخل ها)
Multilingual Connections, LLC
(Avg. LWA 5 out of 5, 160 مدخل ها)
Alboum & Associates
(Avg. LWA 5 out of 5, 144 مدخل ها)
WordSystem Ltd.
(Avg. LWA 5 out of 5, 98 مدخل ها)
International Translating Company
(Avg. LWA 5 out of 5, 94 مدخل ها)
Alex Translation Services / Alex Wang
(Avg. LWA 5 out of 5, 93 مدخل ها)
Feature Subtitling & Translation
(Avg. LWA 5 out of 5, 88 مدخل ها)

کارفرمایان بیشتر در ایالات متحده آمریکا »

اعضای برجسته در ایالات متحده آمریکا
Marianela Manana
Marianela Manana
ایالات متحده آمریکا
انگلیسی به اسپانیائی

تیم‌های مترجم ProZ.com در ایالات متحده آمریکا
Translation news in ایالات متحده آمریکا
No recent translation news about ایالات متحده آمریکا.