فهرست جامع خدمات ترجمه ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
کنفرانس‌ها
 
 

کنفرانس‌های پروز

کنفرانس های پروز فرصت‌هایی را برای ایجاد شبکه‌سازی حضوری، آموزش، بحث و گفتگو، سخنرانی‌ها، پیشرفت حرفه‌ای و اجتماعی فراهم می‌کند که در شعار کنفرانس گنجانده شده است: کنفرانس های پروز - یادگیری، شبکه‌سازی و سرگرم کننده
همچنین ببینید: کنفرانس‌های مجازی

همچنین ببینید:
با آخرین ابزارهای موجود در بازار خود در آموزش‌های مربوط به زمینه کاری خود به‌روز باشید.

همایش‌های غیر رسمی گروه‌های کاربران پروز که در نزدیکی یکدیگر زندگی می کنند.
You must be logged in to your ProZ.com account to propose a new conference