فهرست جامع خدمات ترجمه ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
کنفرانس‌ها
 
 

کنفرانس‌های پروز

کنفرانس های پروز فرصت‌هایی را برای ایجاد شبکه‌سازی حضوری، آموزش، بحث و گفتگو، سخنرانی‌ها، پیشرفت حرفه‌ای و اجتماعی فراهم می‌کند که در شعار کنفرانس گنجانده شده است: کنفرانس های پروز - یادگیری، شبکه‌سازی و سرگرم کننده
همچنین ببینید: کنفرانس‌های مجازی

همچنین ببینید:
با آخرین ابزارهای موجود در بازار خود در آموزش‌های مربوط به زمینه کاری خود به‌روز باشید.

همایش‌های غیر رسمی گروه‌های کاربران پروز که در نزدیکی یکدیگر زندگی می کنند.

Upcoming Conferences