تذکری از سوی کارکنان سایت
August 28, 2007, 8:42 am
See http://www.seprotec.com for the company's other offices in Spain.
Logo -

SeproTec Multilingual Solutions

Established in 1987
ProZ.com member since Jun 2007

Seprotec

بازگشت به فهرست برون سپاران
دسترسی شما به این سابقه بلوبرد محدود شده است. برای دسترسی کامل، لطفاً یکی از گزینه های پرداخت زیر را انتخاب کنید.

عضویت ProZ.com
اعضا ProZ.com از حق دسترسی کامل به کلیه سوابق بلوبرد برخوردار می باشند. این شامل دسترسی کامل به مشخصات تماس برون سپار، امتیازات LWA، و سایر نظرات درج شده در ورودی امتیاز برون سپار است. اعضا ProZ.com همچنین می توانند تقاضانامه های خود را برای برون سپارانی که از مترجمان آزاد تقاضانامه می پذیرند، ارسال کنند.


امتیاز براونیز
امتیازات براونیز بر اساس شیوه های مختلف مشارکت در سایت قابل کسب هستند. افراد غیر عضو باید برای مشاهده هر سابقه 50 امتیاز براونیز هزینه کنند. (زمانی که این امتیاز را هزینه کردید، سابقه مذکور (شامل LWA و نظرات) به طور دائمی در دسترس شما خواهد بود.)

برای کسب امتیاز براونیز باید ثبت نام کرده باشید.

پرداخت از کیف پول ProZ.com
این امکان نیز وجود دارد که با سپرده کردن مبالغ ناچیز نقدی در "کیف پول" ProZ.com از آن برای استفاده از برخی حقوق مخصوص اعضا در موقع کار با سایت بهره گیرید. هزینه مشاهده یک سابقه بلوبرد 50 سنت دلار می باشد. )زمانی که این امتیاز را هزینه کردید، سابقه مذکور (شامل LWA و نظرات) به طور دائمی در دسترس شما خواهد بود.)
برای استفاده از کیف پول باید ثبت نام کرده باشید.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.8 148 entries
Past 12 months:
5 16 entries


خلاصه ورودی های امتیاز

تاریخ ارائه دهنده خدمات Service provider کودوز - براونیز نظر LWA تمایل به همکاری مجدد
Aug 8
دسترسی محدود شده است
0 - 3920
5
Jul 4
دسترسی محدود شده است
36 - 2867
5
Jun 6
دسترسی محدود شده است
40 - 453
5
May 23
دسترسی محدود شده است
74 - 468
5
Apr 26
دسترسی محدود شده است
59 - 22
5
Apr 25
دسترسی محدود شده است
4 - 375
5
Mar 2
دسترسی محدود شده است
0 - 50
5
Jan 31
دسترسی محدود شده است
742 - 2384
5
Jan 24
دسترسی محدود شده است
28 - 1080
5
Jan 19
دسترسی محدود شده است
45 - 535
5
Jan 17
دسترسی محدود شده است
16 - 302
5
Jan 14
دسترسی محدود شده است
0 - 350
5
Dec 16 '16
دسترسی محدود شده است
16 - 836
5
Dec 16 '16
دسترسی محدود شده است
52 - 3943
5
Nov 8 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 2120
5
Sep 26 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
May 11 '16
دسترسی محدود شده است
266 - 651
5
May 5 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 575
5
Apr 4 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 310
5
Mar 16 '16
دسترسی محدود شده است
87 - 3530
5
Mar 9 '16
دسترسی محدود شده است
130 - 4267
5
Mar 1 '16
دسترسی محدود شده است
102 - 384
5
Feb 26 '16
دسترسی محدود شده است
1533 - 1896
5
Feb 24 '16
دسترسی محدود شده است
11 - 451
5
Feb 1 '16
دسترسی محدود شده است
67 - 770
5
Jan 12 '16
دسترسی محدود شده است
22 - 952
5
Jan 8 '16
دسترسی محدود شده است
5 - 1555
5
Jan 6 '16
دسترسی محدود شده است
785 - 2524
5
Jan 6 '16
دسترسی محدود شده است
86 - 4623
5
Oct 13 '15
دسترسی محدود شده است
74 - 468
5
Sep 18 '15
دسترسی محدود شده است
319 - 2750
5
Aug 24 '15
دسترسی محدود شده است
2872 - 7015
5
Aug 5 '15
دسترسی محدود شده است
60 - 8002
5
Jun 29 '15
دسترسی محدود شده است
20 - 395
5
May 19 '15
دسترسی محدود شده است
476 - 2207
5
May 15 '15
دسترسی محدود شده است
230 - 802
5
Apr 14 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 408
5
Mar 24 '15
دسترسی محدود شده است
124 - 5516
5
Mar 23 '15
دسترسی محدود شده است
23 - 879
5
Jan 28 '15
دسترسی محدود شده است
140 - 889
5
Jan 23 '15
دسترسی محدود شده است
517 - 2538
5
Jan 21 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 720
5
Jan 20 '15
دسترسی محدود شده است
1139 - 16816
5
Jan 20 '15
دسترسی محدود شده است
16 - 1302
5
Jan 20 '15
دسترسی محدود شده است
48 - 1794
5
Jan 20 '15
دسترسی محدود شده است
110 - 2295
5
Jan 18 '15
دسترسی محدود شده است
52 - 3943
5
Dec 17 '14
دسترسی محدود شده است
4212 - 5640
5
Dec 15 '14
دسترسی محدود شده است
0 - 406
5
Dec 12 '14
دسترسی محدود شده است
280 - 1238
5
Dec 11 '14
دسترسی محدود شده است
283 - 818
5
Nov 14 '14
دسترسی محدود شده است
220 - 8922
5
Oct 29 '14
دسترسی محدود شده است
164 - 3808
5
Oct 23 '14
دسترسی محدود شده است
20 - 382
5
Oct 14 '14
دسترسی محدود شده است
76 - 977
5
Jul 17 '14
دسترسی محدود شده است
842 - 17817
5
Jun 18 '14
دسترسی محدود شده است
0 - 450
5
May 22 '14
دسترسی محدود شده است
211 - 1849
5
May 22 '14
دسترسی محدود شده است
124 - 858
5
Apr 25 '14
دسترسی محدود شده است
184 - 19305
5
Apr 17 '14
دسترسی محدود شده است
474 - 1770
5
Apr 7 '14
دسترسی محدود شده است
866 - 14658
5
Mar 30 '14
دسترسی محدود شده است
0 - 453
5
Mar 24 '14
دسترسی محدود شده است
94 - 1789
5
Mar 22 '14
دسترسی محدود شده است
1203 - 1729
5
Mar 18 '14
دسترسی محدود شده است
124 - 5516
5
Mar 11 '14
دسترسی محدود شده است
407 - 2311
5
Feb 28 '14
دسترسی محدود شده است
40 - 2966
5
Feb 24 '14
دسترسی محدود شده است
1628 - 3131
5
Jan 15 '14
دسترسی محدود شده است
0 - 1125
5
Dec 6 '13
دسترسی محدود شده است
1954 - 327
5
Dec 5 '13
دسترسی محدود شده است
1277 - 3487
5
Nov 27 '13
دسترسی محدود شده است
266 - 651
5
Nov 22 '13
دسترسی محدود شده است
650 - 56761
3
Oct 26 '13
دسترسی محدود شده است
30 - 1397
5
Oct 25 '13
دسترسی محدود شده است
0 - 1485
5
Sep 16 '13
دسترسی محدود شده است
3819 - 173
5
Aug 8 '13
دسترسی محدود شده است
180 - 1493
5
Aug 2 '13
دسترسی محدود شده است
980 - 10978
5
Jul 26 '13
دسترسی محدود شده است
52 - 793
5
Jul 26 '13
دسترسی محدود شده است
0 - 953
4
Jul 3 '13
دسترسی محدود شده است
2140 - 38843
5
Apr 23 '13
دسترسی محدود شده است
953 - 3748
5
Jan 15 '13
دسترسی محدود شده است
9604 - 3204
5
Jan 8 '13
دسترسی محدود شده است
327 - 18564
5
Jul 20 '12
دسترسی محدود شده است
650 - 1352
5
Jul 13 '12
دسترسی محدود شده است
0 - 2596
5
Jul 5 '12
دسترسی محدود شده است
54 - 730
5
Jul 5 '12
دسترسی محدود شده است
40 - 1368
5
Jul 5 '12
دسترسی محدود شده است
1492 - 1524
5
Apr 21 '12
دسترسی محدود شده است
60 - 2814
5
Apr 11 '12
دسترسی محدود شده است
0 - 950
5
Feb 15 '12
دسترسی محدود شده است
1486 - 8522
5
Feb 15 '12
دسترسی محدود شده است
137 - 2320
5
Dec 16 '11
دسترسی محدود شده است
77 - 1462
5
Dec 15 '11
دسترسی محدود شده است
422 - 945
5
Aug 5 '11
دسترسی محدود شده است
0 - 905
5
Jul 26 '11
دسترسی محدود شده است
128 - 1587
5
Jul 17 '11
دسترسی محدود شده است
136 - 1602
5
May 17 '11
دسترسی محدود شده است
52 - 3943
5
Apr 6 '11
دسترسی محدود شده است
32 - 3125
5
Dec 2 '10
دسترسی محدود شده است
222 - 1858
5
Dec 1 '10
دسترسی محدود شده است
124 - 5647
4
Jan 30 '10
دسترسی محدود شده است
359 - 690
5
Dec 1 '09
دسترسی محدود شده است
357 - 8868
1
Nov 12 '09
دسترسی محدود شده است
124 - 1201
5
May 14 '09
دسترسی محدود شده است
130 - 184
5
Nov 26 '08
دسترسی محدود شده است
609 - 2266
5
Nov 18 '08
دسترسی محدود شده است
112 - 1775
5
Oct 24 '08
دسترسی محدود شده است
883 - 5175
5
Oct 14 '08
دسترسی محدود شده است
601 - 1095
4
Sep 25 '08
دسترسی محدود شده است
573 - 3137
5
Jun 19 '08
دسترسی محدود شده است
113 - 774
4
May 22 '08
دسترسی محدود شده است
785 - 2524
1
Apr 18 '08
دسترسی محدود شده است
207 - 4038
5
Feb 25 '08
دسترسی محدود شده است
795 - 3265
5
Jan 25 '08
دسترسی محدود شده است
88 - 2874
5
Dec 21 '07
دسترسی محدود شده است
373 - 4632
4
Dec 19 '07
دسترسی محدود شده است
0 - 156
4
Oct 29 '07
دسترسی محدود شده است
2891 - 3305
5
Oct 8 '07
دسترسی محدود شده است
52 - 3943
5
Sep 19 '07
دسترسی محدود شده است
353 - 11266
5
Sep 11 '07
دسترسی محدود شده است
20 - 461
5
Sep 2 '07
دسترسی محدود شده است
813 - 1974
5
Jul 31 '07
دسترسی محدود شده است
485 - 8964
5
Jun 20 '07
دسترسی محدود شده است
48 - 431
5
Jun 20 '07
دسترسی محدود شده است
166 - 1336
5
Mar 29 '07
دسترسی محدود شده است
219 - 595
5
Jan 30 '07
دسترسی محدود شده است
234 - 3138
5
Jan 11 '07
دسترسی محدود شده است
26 - 6277
5
Dec 3 '06
دسترسی محدود شده است
401 - 6879
4
Nov 30 '06
دسترسی محدود شده است
130 - 2576
5
Nov 5 '06
دسترسی محدود شده است
111 - 1015
4
Oct 6 '06
دسترسی محدود شده است
107 - 652
5
Sep 21 '06
دسترسی محدود شده است
1834 - 347
5
Sep 8 '06
دسترسی محدود شده است
1202 - -2476
5
Jun 1 '06
دسترسی محدود شده است
162 - 335
4
Mar 10 '06
دسترسی محدود شده است
0 - 110
5
Mar 1 '06
دسترسی محدود شده است
2097 - 116733
5
Nov 24 '05
دسترسی محدود شده است
159 - 3408
5
Oct 28 '04
دسترسی محدود شده است
507 - 1067
5
Aug 3 '04
دسترسی محدود شده است
299 - 6135
5
Jul 26 '04
دسترسی محدود شده است
11852 - 2485
5
May 17 '04
دسترسی محدود شده است
594 - 1193
5
Apr 16 '04
دسترسی محدود شده است
663 - 3698
3
Mar 28 '04
دسترسی محدود شده است
20 - 7639
5
Feb 26 '04
دسترسی محدود شده است
89 - 49
4
Feb 6 '04
دسترسی محدود شده است
1201 - 2988
1

نام اعضا ProZ.com به رنگ آبی نمایش داده شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ارسال کنندگان ماوس را روی نام آنها ببرید.

اعلامیه سلب مسئولیت: ProZ.com دقت و صحت هیچ یک از مطالب درج شده را تایید یا تضمین نمی کند. کارکنان ProZ.com حق حذف یا ویرایش هر یک از مطالب درج شده در اینجا را برای خود محفوظ می دارند (اما هیچ تعهدی از این بابت نمی دهند). کارکنان ProZ.com متن مندرجات را پیش از انتشار بررسی نمی کنند؛ هیچ ناظم موظفی وجود ندارد، لذا خوانندگان با ریسک خود از این امکانات استفاده می کنند.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

فارسی

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • جستجوی عبارت
  • کارها
  • مجامع بحث و گفتگو
  • Multiple search