فهرست جامع خدمات ترجمه ProZ.com
 The translation workplace
Ideas

Translator rates

Note: A new page has been released for information on rates / fees charged by ProZ.com translators and translation companies. See: translator rates / fees


برای مشاهده نرخ‌های گروهی، شما باید عضو پلاتینیوم باشید.

Sign up or login