http://fas.proz.com/

آیا نیاز به استخدام مترجمان آزاد یا شرکت های ترجمه دارید؟

با داشتن بیش از 300,000 مترجم حرفه ای و شرکت ترجمه -- و بدون دریافت کارمزد یا کمیسیون از مشتریان -- ProZ.com بزرگترین فهرست خدمات ترجمه حرفه ای را ارائه می کند. می توان به طور مستقیم با مترجمان آزاد فعال در زبان های اسپانیولی، آلمانی، ایتالیایی، چینی، عربی، ژاپنی و سایر زبان ها، و متخصص در زمینه های حقوق، پزشکی، فنی و غیره تماس گرفت. بسیاری از مترجمان حرفه ای و شرکت های ترجمه نرخ های خود را نمایش می دهند و/یا به طور رایگان قیمت پیشنهادی را ارائه می کنند.
به
(هم چنین: مترجمان آزاد در زبان های دیگر)

به دنبال کارها یا پروژه های ترجمه می گردید؟

ProZ.com به عنوان یک فضای کاری پیشرو در صنعت ترجمه، مرجعی پیشگام در کارها و پروژه های ترجمه برای مترجمان آزاد است. اگر شما یک مترجم حرفه ای هستید یا یک شرکت ترجمه را اداره می کنید، می توانید ثبت نام کرده و به طور رایگان یک پروفایل ایجاد کنید. برای برخورداری از حداکثر فرصت های ایجاد شبکه با سایر مترجمان آزاد و متخصصان و دست یابی به کارهای ترجمه به عضویت کامل این وب سایت درآیید.در یک نگاه ProZ.com

جدیدترین سوالات ترجمه پرسیده شده از طریق کودوز:

آلمانی به ایتالیائی
مهندسی (عمومی)
festgehalten (پاسخ ها: 0)
Antonella Vallicelli
Antonella Vallicelli
ایتالیا
9 seconds ago
ایتالیائی به انگلیسی
مالی (عمومی)
deduzioni difensive (پاسخ ها: 0)
Claire Knell
Claire Knell
انگلستان
7 minutes ago
عبری به انگلیسی
حسابداری
ש.מ. (پاسخ ها: 0)
Sergio Kot
Sergio Kot
اسرائیل
8 minutes ago
ایتالیائی به انگلیسی
مالی (عمومی)
adeguare ed integrare (پاسخ ها: 0)
Claire Knell
Claire Knell
انگلستان
11 minutes ago
فرانسوی به هلندی
کشاورزی
CE Fabrication ISO9001 (پاسخ ها: 0)
Tramontane
هلند
22 minutes ago
3,541,706 سوالات ترجمه پرسیده شده

جدیدترین کارهای ترجمه ارسال شده:

Dutch to German
PATENT NL/DE  20 seconds ago
Italian to English
Divani 6 minutes ago
جفت زبان های چندگانهSubtitle translators needed for European and Asian languages 11 minutes ago
English to French
Machine Translation Post-Editing - English into FRENCH  19 minutes ago
Italian to English
Auto manual, 2890 words 19 minutes ago
634,577 کارهای ترجمه ارسال شده.

:(آنلاین و آفلاین) ProZ.com رویدادهای آتی

گردهمایی: Sligo, ایرلند4 ثبت نامJun 27
گردهمایی: Belfast, انگلستان7 ثبت نامJun 27
گردهمایی: Cardiff, انگلستان14 ثبت نامJul 1
گردهمایی: Faro, پرتقال15 ثبت نامJul 1
گردهمایی: Prilep, Macedonia (FYROM)7 ثبت نامJul 3